• 10 ýyl +10 ýyl +

  10 ýyl +

  Tejribe

 • 20 million +20 million +

  20 million +

  Eksport göwrümi

 • 50 +50 +

  50 +

  GLOBAL BRANDLAR

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ArzaArza

  himiýa senagaty

  himiýa senagaty

  daşky gurşawy goramak pudagy

  daşky gurşawy goramak pudagy

  derman senagaty

  derman senagaty

biz hakdabiz hakda

Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd., elektrik dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhanaýyladyş elementleriwe Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýän ýyladyş enjamlary.Uzak wagtlapkompaniýasyIň ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşdirilen, önümlerimiz ABŞ, Europeanewropa ýurtlary, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa, Afrika ýaly köp ýurtlara eksport edildi. Döredileli bäri biziň 30-dan gowrak ýurtda müşderilerimiz bar dünýä.

kompaniýa_intr_ico

ŞahadatnamaŞahadatnama

 • index_certificate (7)
 • index_certificate (2)
 • index_certificate (3)
 • index_certificate (4)
 • index_certificate (5)
 • index_certificate (6)
 • index_certificate (8)
 • index_certificate (1)

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Nebit nasosy ýangyç turbasynyň elektrik gyzdyryjysynyň alty artykmaçlygy has köp +

  Nebit nasos ýangyç turbasynyň alty artykmaçlygy ...

  Nebit nasosy bilen elektrik nebit turbageçirijisi, nebit ýyladyş pudagynda öwrülişik önümidir.Dürli programmalar üçin köp sanly artykmaçlygy üpjün etmek üçin innowasiýa tehnologiýasy we ösen dizaýny birleşdirýär.Bu makalada bu bellikleriň alty peýdasyny öwreneris ...

 • Howa kanal gyzdyryjylarynyň umumy problemalary we çözgütleri has köp +

  Howa kanalynyň umumy problemalary we çözgütleri ...

  Kanal gyzdyryjylary, howa gyzdyryjylary ýa-da kanal peçleri diýlip hem atlandyrylýar, esasan kanaldaky howany gyzdyrmak üçin ulanylýar.Gurluşlarynyň umumy aýratynlygy, elektrik gyzdyryjy elemetleriň fanat duranda titremäni azaltmak üçin polat plitalar bilen goldanmagydyr.Mundan başga-da, olar ...

 • Howa kanal gyzdyryjylaryny ulananyňyzda nämä üns bermeli? has köp +

  Usi bolanda nämä üns bermeli ...

  Kanal gyzdyryjylar esasan senagat howa kanallary, otaglary ýylatmak, uly zawod ussahanalaryny ýylatmak, guradyş otaglary we howanyň temperaturasyny üpjün etmek we ýyladyş effektlerini gazanmak üçin turbageçirijilerdäki howa aýlanyşygy üçin ulanylýar.Howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň esasy gurluşy, içindäki ...