• 10 ýyl +10 ýyl +

  10 ýyl +

  Tejribe

 • 20 million +20 million +

  20 million +

  Eksport göwrümi

 • 50 +50 +

  50 +

  GLOBAL BRANDLAR

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ArzaArza

  turba ýyladyş elementi

  turba ýyladyş elementi

  silikon kauçuk gyzdyryjy

  silikon kauçuk gyzdyryjy

  pellet otlaýjy

  pellet otlaýjy

  gyzgyn işleýän rulon gyzdyryjy

  gyzgyn işleýän rulon gyzdyryjy

biz hakdabiz hakda

Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd., elektrik dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhanaýyladyş elementleriwe Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýän ýyladyş enjamlary.Uzak wagtlapkompaniýasyIň ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşdirilen, önümlerimiz ABŞ, Europeanewropa ýurtlary, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa, Afrika ýaly köp ýurtlara eksport edildi. Döredileli bäri biziň 30-dan gowrak ýurtda müşderilerimiz bar dünýä.

 

 

kompaniýa_intr_ico

ŞahadatnamaŞahadatnama

 • index_certificate-5
 • index_certificate-7
 • index_certificate (7)
 • index_certificate (2)
 • index_certificate (4)
 • index_certificate (5)
 • index_certificate (6)
 • index_certificate-4

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Elektrik turba gyzdyryjylaryny nädip gurmaly? has köp +

  Elektrik turba gyzdyryjylaryny nädip gurmaly?

  Elektrik geçiriji gyzdyryjy gurmak bilen baglanyşykly köp ädim we pikirler bar.Ine käbir teklipler: 1. Gurmak ýerini kesgitläň: Elektrik gyzdyryjynyň gurnaw gurşawyna p zyýany bolmazdan uýgunlaşyp biljekdigini anyklamak üçin ygtybarly we amatly ýer saýlaň ...

 • Guradylýan otaglar üçin ýörite gyzdyryjy, çörek bişirmegiň netijeliligini nädip ýokarlandyrýar? has köp +

  Guramak otagy üçin ýörite gyzdyryjy nädip ...

  Guradyş otaglary üçin ýörite gyzdyryjylar çörek bişirmegiň netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.Taslanan ýokary öndürijilikli gyzdyryjylar, guradyş otagynyň temperaturasyny çalt we deň ýokarlandyrmak üçin ösen ýyladyş tehnologiýasyny ulanýarlar, şeýlelik bilen energiýa sarp edilişini we garaşmagyň wagtyny azaldýarlar.Mundan başga-da, biziň h ...

 • Malylylyk ýag peçini nädip dogry saýlamaly? has köp +

  Malylylyk ýag sütüklerini nädip dogry saýlamaly ...

  Malylylyk ýag peçini saýlanyňyzda daşky gurşawy goramaga, ykdysadyýete we amalylyga üns bermelisiňiz.Adatça termal ýag peçleri elektrik ýyladyş ýag peçlerine, kömür bilen işleýän termiki ýag peçlerine, ýangyç bilen işleýän termiki ýag peçlerine we gaz bilen işleýän termiki ýag peçlerine bölünýär ...