• 10 ýyl +10 ýyl +

  10 ýyl +

  Tejribe

 • 20 million +20 million +

  20 million +

  Eksport göwrümi

 • 50 +50 +

  50 +

  GLOBAL BRANDLAR

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ArzaArza

  turba ýyladyş elementi

  turba ýyladyş elementi

  silikon kauçuk gyzdyryjy

  silikon kauçuk gyzdyryjy

  pellet otlaýjy

  pellet otlaýjy

  gyzgyn işleýän rulon gyzdyryjy

  gyzgyn işleýän rulon gyzdyryjy

biz hakdabiz hakda

“Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd.”, elektrik dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhanaýyladyş elementleriwe Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýän ýyladyş enjamlary.Uzak wagtlapkompaniýasyIň ýokary tehniki çözgüdi üpjün etmekde ýöriteleşen, önümlerimiz ABŞ, Europeanewropa ýurtlary, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa, Afrika we başgalar ýaly köp ýurtlara eksport edildi. Döredileli bäri biziň 30-dan gowrak ýurtda müşderilerimiz bar dünýä.

 

 

 

 

 

 

kompaniýa_intr_ico

ŞahadatnamaŞahadatnama

 • index_certificate-5
 • index_certificate-7
 • index_certificate (7)
 • index_certificate (2)
 • index_certificate (4)
 • index_certificate (5)
 • index_certificate (6)
 • index_certificate-4

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Heatingyladyş turbalarynyň funksional aýratynlyklary haýsylar? has köp +

  Funksiýa aýratynlyklary haýsylar ...

  Atingyladyş turbalary köp ulanylýan elektrik ýyladyş elementi bolup, dürli amaly programmalarda olary meşhur edýär.Ine esasy funksional fea ...

 • PT100 datçigi nähili işleýär? has köp +

  PT100 datçigi nähili işleýär?

  PT100 garşylyk temperatura datçigi bolup, onuň iş prinsipi temperatura bilen geçirijiniň garşylygynyň üýtgemegine esaslanýar.PT100 arassa platinadan ýasaldy we oňat durnuklylygy we çyzyklylygy bar, şonuň üçin t üçin giňden ulanylýar ...

 • Termokuply nädip sim bilen geçirmeli? has köp +

  Termokuply nädip sim bilen geçirmeli?

  Termokuplyň sim usuly aşakdaky ýalydyr: Termokupllar köplenç polo positiveitel we otrisatel bölünýär.Sim geçirende termokuplyň bir ujuny beýleki ujuna birikdirmeli.Çatryk gutusynyň terminallary polo positiveitel we otrisatel bellikler bilen bellenýär....