• 10 ýyl +10 ýyl +

  10 ýyl +

  Tejribe

 • 20 million +20 million +

  20 million +

  Eksport göwrümi

 • 50 +50 +

  50 +

  GLOBAL BRANDLAR

Aýratyn önümlerAýratyn önümler

ArzaArza

  himiýa senagaty

  himiýa senagaty

  daşky gurşawy goramak pudagy

  daşky gurşawy goramak pudagy

  derman senagaty

  derman senagaty

biz hakdabiz hakda

“Jiangsu Yanyan Industries Co., Ltd.”, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň ancheançeng şäherinde ýerleşýän elektrik ýyladyş elementleri we ýyladyş enjamlary üçin dizaýna, önümçilige we satuwa gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana.Uzak wagtlap kompaniýa ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir, önümlerimiz ABŞ, Europeanewropa ýurtlary, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Aziýa, Afrika we başgalar ýaly köp ýurtlara eksport edildi. Döredileli bäri müşderilerimiz bar dünýäniň 30-dan gowrak ýurdy.

kompaniýa_intr_ico

ŞahadatnamaŞahadatnama

 • index_certificate (7)
 • index_certificate (2)
 • index_certificate (3)
 • index_certificate (4)
 • index_certificate (5)
 • index_certificate (6)
 • index_certificate (8)
 • index_certificate (1)

iň soňky habarlariň soňky habarlar

 • Suwuk elektrik gyzdyryjylary ulanmak boýunça görkezmeler has köp +

  Liqui ulanmak boýunça görkezmeler ...

  Suwuk elektrik gyzdyryjynyň esasy ýyladyş bölegi, çalt ýylylyk täsirine we ýokary ýylylyk netijeliligine eýe bolan turba klaster gurluşy bilen bezelendir.Temperatura gözegçiligi mikrokompýuter akylly goşa temperatura goşa dolandyryş re modeimini, PID awtomatiki sazlamany we ýokary temperaturany kabul edýär ...

 • Elektrik ýylylyk ýagly peçiň näsazlygy bilen nädip iş salyşmaly has köp +

  Saýlananlaryň anormallygyny nädip çözmeli ...

  Heatylylyk geçiriji ýag peçiniň näsazlygy wagtynda bes edilmeli, şonuň üçin nädip höküm çykarmaly we oňa nähili çemeleşmeli?Heatylylyk geçiriji ýag peçiniň aýlanyş nasosy adaty däl.1. Aýlanýan nasosyň toky adaty bahadan pes bolanda, aýlanýan pu güýjiniň ...

 • Elektrik howa kanal gyzdyryjylarynyň aýratynlyklary we bellikleri has köp +

  Elektrik howasynyň aýratynlyklary we bellikleri ...

  Howa kanaly elektrik gyzdyryjy, elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän we gyzdyrylan materialy gyzdyrýan enjamdyr.Daşarky elektrik üpjünçiliginiň pes ýüki bar we köp gezek saklanyp bilner, bu howa kanalynyň elektrik gyzdyryjysynyň howpsuzlygyny we hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyrýar.Ateryladyjy zynjyr ...