banner

Atingyladyş elementi

 • W şekilli howa ýyladyş elementi

  W şekilli howa ýyladyş elementi

  Jaýlanan sowutly gyzdyryjylar, birnäçe önümçilik prosesinde bar bolan temperatura gözegçilik edilýän howa ýa-da gaz akymlaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Şeýle hem, belli bir temperaturada ýapyk gurşawy saklamak üçin amatlydyr.Howa geçiriji kanallara ýa-da kondisioner zawodlaryna salmak üçin niýetlenendir we howa ýa-da gaz prosesi bilen gönüden-göni uçýar.

 • Elektrik 380V 3 fazaly flanes çümdürmek ýyladyş elementi

  Elektrik 380V 3 fazaly flanes çümdürmek ýyladyş elementi

  Flanes çümdürmek ýyladyş elementleri, tanklar we / ýa-da basyşly gämiler üçin öndürilen ýokary kuwwatly elektrik ýyladyş elementleri.Flanesde kebşirlenen ýa-da kebşirlenen we elektrik birikmeleri üçin sim gutulary bilen üpjün edilen saç gysgyçly turba elementlerinden durýar.

 • Poslamaýan polatdan suwa çümdüriji rulon turba ýyladyş elementi

  Poslamaýan polatdan suwa çümdüriji rulon turba ýyladyş elementi

  Turbaly ýyladyş elementi, suw, ýaglar, erginler we gaýtadan işleýiş çözgütleri, eredilen materiallar, howa we gazlar ýaly suwuklyklara gönüden-göni çümdürilmegi üçin müşderiniň talaplary hökmünde dürli şekilde işlenip düzülendir.

 • Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy

  Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy

  Keramiki Finli Howa Zolakly gyzdyryjylar ýyladyş siminden, mika izolýasiýa plastinkasyndan, poslamaýan polatdan ýasalan gabykdan we gabykdan gurlupdyr, heatylylyk geçirişini gowulandyrmak üçin jerime salynyp bilner.Gaplar, inçe kesilen böleklere gowy ýylylygyň ýaýramagy üçin iň ýokary ýerüsti aragatnaşygy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir we şeýlelik bilen howanyň çalt ýylylyk geçmegine sebäp bolýar.