banner

Fin ýyladyş elementi

  • W şekilli howa ýyladyş elementi

    W şekilli howa ýyladyş elementi

    Jaýlanan sowutly gyzdyryjylar, birnäçe önümçilik prosesinde bar bolan temperatura gözegçilik edilýän howa ýa-da gaz akymlaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Şeýle hem, belli bir temperaturada ýapyk gurşawy saklamak üçin amatlydyr.Howa geçiriji kanallara ýa-da kondisioner zawodlaryna salmak üçin niýetlenendir we howa ýa-da gaz prosesi bilen gönüden-göni uçýar.