W şekilli howa ýyladyş elementi

Gysga düşündiriş:

Jaýlanan sowutly gyzdyryjylar, birnäçe önümçilik prosesinde bar bolan temperatura gözegçilik edilýän howa ýa-da gaz akymlaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Şeýle hem, belli bir temperaturada ýapyk gurşawy saklamak üçin amatlydyr.Howa geçiriji kanallara ýa-da kondisioner zawodlaryna salmak üçin niýetlenendir we howa ýa-da gaz prosesi bilen gönüden-göni uçýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Jaýlanan sowutly gyzdyryjylar, birnäçe önümçilik prosesinde bar bolan temperatura gözegçilik edilýän howa ýa-da gaz akymlaryny kanagatlandyrmak üçin işlenip düzüldi.Şeýle hem, belli bir temperaturada ýapyk gurşawy saklamak üçin amatlydyr.Howa geçiriji kanallara ýa-da kondisioner zawodlaryna salmak üçin niýetlenendir we howa ýa-da gaz prosesi bilen gönüden-göni uçýar.Şeýle hem, statiki howany ýa-da gazlary gyzdyrmak üçin amatly bolany üçin, gönüden-göni gyzdyrmak üçin gurlup bilner.Bu gyzdyryjylar ýylylyk çalşygyny ýokarlandyrmak üçin jerime salyndy.Şeýle-de bolsa, gyzdyrylan suwuklykda bölejikler bar bolsa (bu ganatlary ýapyp biler) bu gyzdyryjylar ulanylyp bilinmez we ýerinde sowutly sowutly gyzdyryjylar ulanylar.Gyzdyryjylar, önümçilik standarty üçin kompaniýanyň hiline gözegçilik ulgamynyň talap edişi ýaly, önümçilik döwründe ölçegli we elektrik gözegçiliklerinden geçýärler.

Howa gyzdyryjy üçin ýyladyş elementi02
Haryt Elektrikli howa turba turba gyzdyryjy element
turbanyň diametri 8mm ~ 30mm ýa-da özleşdirilen
Atingyladyş sim materiallary : FeCrAl / NiCr
Naprýa .eniýe 12V - 660V, özleşdirilip bilner
Kuwwat 20W - 9000W, özleşdirilip bilner
Turbaly material Poslamaýan polat / Demir / Incoloy 800
Fin material Alýumin / Poslamaýan polat
Atylylyk netijeliligi 99%
Arza Peçde we kanal gyzdyryjyda we beýleki senagat ýyladyş işlerinde ulanylýan howa gyzdyryjy

 

Esasy aýratynlyklary

1. Mehaniki taýdan bagly üznüksiz fin ajaýyp ýylylyk geçirişini kepillendirýär we ýokary howa tizliklerinde fin titremesiniň öňüni almaga kömek edýär.
2. Birnäçe standart formasiýa we gurnama gabyklary bar.
3. Standart fin ýokary polat polatdan ýasalan polatdyr.
4. Poslama garşylygy üçin poslamaýan polatdan ýa-da poslamaýan polatdan goşmaça poslamaýan polat fin.

Howa gyzdyryjy üçin ýyladyş elementi

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. OEM kabul edildi: Çyzgyny üpjün etseňiz, islendik dizaýnyňyzy öndürip bileris.
2. Gowy hil: Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar. Daşary ýurt bazarynda gowy abraý
3. Çalt we arzan eltip bermek: Ekspeditordan uly arzanladyş bar (Uzyn şertnama)
4. Pes MOQ: Mahabatlandyryş işiňize gaty gowy jogap berip biler.
5. Gowy hyzmat: Müşderilere dost hökmünde garaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary