Elektrik 380V 3 fazaly flanes çümdürmek ýyladyş elementi

Gysga düşündiriş:

Flanes çümdürmek ýyladyş elementleri, tanklar we / ýa-da basyşly gämiler üçin öndürilen ýokary kuwwatly elektrik ýyladyş elementleri.Flanesde kebşirlenen ýa-da kebşirlenen we elektrik birikmeleri üçin sim gutulary bilen üpjün edilen saç gysgyçly turba elementlerinden durýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Flanes çümdürmek ýyladyş elementleri, tanklar we / ýa-da basyşly gämiler üçin öndürilen ýokary kuwwatly elektrik ýyladyş elementleri.Flanesde kebşirlenen ýa-da kebşirlenen we elektrik birikmeleri üçin sim gutulary bilen üpjün edilen saç gysgyçly turba elementlerinden durýar.Flanes gyzdyryjylary, tankyň diwaryna ýa-da burnuna kebşirlenen gabat gelýän flanes bilen berkitmek arkaly oturdylýar.Flanes ululyklarynyň, kilowatt bahalarynyň, naprýa .eniýeleriň, terminal jaýlaryň we gabyk materiallarynyň giň görnüşi bu gyzdyryjylary ähli ýyladyş amaly üçin amatly edýär.Termostatlarda gurlan elektrik gorag jaýlarynyň dürli görnüşleri, termokupl görnüşleri we ýokary çäkli wyklýuçateller girizilip bilner.
Gurluşyň bu görnüşi ýönekeý, arzan bahaly gurnama, erginiň içinde emele gelen 100% ýylylyk netijeliligini we gyzdyryljak çözgütleriň aýlanyşyna iň az garşylyk berýär.

Flanes çümdürilmegi

Esasy aýratynlyklary

1. Mehaniki taýdan bagly üznüksiz fin ajaýyp ýylylyk geçirişini kepillendirýär we ýokary howa tizliklerinde fin titremesiniň öňüni almaga kömek edýär.
2. Birnäçe standart formasiýa we gurnama gabyklary bar.
3. Standart fin ýokary polat polatdan ýasalan polatdyr.
4. Poslama garşylygy üçin poslamaýan polatdan ýa-da poslamaýan polatdan goşmaça poslamaýan polat fin.

Howa gyzdyryjy üçin ýyladyş elementi

Biziň artykmaçlyklarymyz

1. OEM kabul edildi: Çyzgyny üpjün etseňiz, islendik dizaýnyňyzy öndürip bileris.
2. Gowy hil: Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar. Daşary ýurt bazarynda gowy abraý
3. Çalt we arzan eltip bermek: Ekspeditordan uly arzanladyş bar (Uzyn şertnama)
4. Pes MOQ: Mahabatlandyryş işiňize gaty gowy jogap berip biler.
5. Gowy hyzmat: Müşderilere dost hökmünde garaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary