Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Keramiki Finli Howa Zolakly gyzdyryjylar ýyladyş siminden, mika izolýasiýa plastinkasyndan, poslamaýan polatdan ýasalan gabykdan we gabykdan gurlupdyr, heatylylyk geçirişini gowulandyrmak üçin jerime salynyp bilner.Gaplar, inçe kesilen böleklere gowy ýylylygyň ýaýramagy üçin iň ýokary ýerüsti aragatnaşygy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir we şeýlelik bilen howanyň çalt ýylylyk geçmegine sebäp bolýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Keramiki Finli Howa Zolakly gyzdyryjylar ýyladyş siminden, mika izolýasiýa plastinkasyndan, poslamaýan polatdan ýasalan gabykdan we gabykdan gurlupdyr, heatylylyk geçirişini gowulandyrmak üçin jerime salynyp bilner.Gaplar, inçe kesilen böleklere gowy ýylylygyň ýaýramagy üçin iň ýokary ýerüsti aragatnaşygy üpjün etmek üçin ýörite işlenip düzülendir we şeýlelik bilen howanyň çalt ýylylyk geçmegine sebäp bolýar.Keramiki fin zolakly gyzdyryjylar, ýyladyş dolandyryş paneli, mehaniki termostat ýa-da gyzdyryjynyň üstünde gurnalyp bilinjek tygşytly iki metal termostatlary ulanmak arkaly aňsatlyk bilen dolandyrylyp bilinýän ajaýyp senagat ýyladyş önümidir.Gurmak deşikleri, gyzdyryjylary aňsat elektrik birikdirmek üçin gabykdan uzalýan terminaly diwar jaýyna ygtybarly gurmak üçin peýdalydyr.Şeýle hem, ulanyjylaryň köpüsi, temperatura gözegçiliginiň bu konfigurasiýa aňsatlyk bilen uýgunlaşýandygy sebäpli, gurnamany has çeýe edýän bir ujundan uzalýan gurşun simlerini soraýarlar.Temperaturalar 500 gradusa ýetip biler we ýokary hilli magniý oksidini ulanyp biler, bu hem ýylylygy netijeli geçirmäge mümkinçilik berýän turba ýyladyş elementlerinde ulanylýar.

Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy
Qualityokary hilli keramiki finly howa zolak gyzdyryjy1

Aýratynlyklary

* Watt dykyzlygy: Maks 6 w / sm²
* Standart zolak ölçegi: 38mm (ini)
* 11mm (Galyňlyk) * Uzynlygy (düzülen)
* Fin standart ölçegi: 51 * 35mm
* Iň ýokary rugsat berilýän gabyň temperaturasy: 600 ℃

Esasy aýratynlyklary

* OEM zakazyny goldaýarys we Marka ýa-da Logony üstünde çap edýäris.
* Specialörite sargyt edip bileris (Ululygyňyza, naprýa .eniýäňize, güýjüňize we zerur materiallara we ş.m.)
* Heatylylyk ýitgisini azaltmak üçin izolýasiýa bilen enjamlaşdyrylan (Magniý oksidi, Mika, Fiberglas)
* Zolak gyzdyryjylar üçin elýeterli gurnama stilleri: Deşik ýa-da ýeri bolan gurnama tablisalary
* Elýeterli gabyk materiallary: Alýumin, demir, ýokary basyşda gysylan

Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy2

Arza

* Ölýär we galyp bilen ýyladylýar
* Annealing
* Termoforming
* Çydamly ýük banklary
* Iýmit ýylylygy
* Doňdurma we çyglylykdan goramak
* Peçleri, guradyjylary, kanallary we ş.m.
* Gaplamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň