Poslamaýan polatdan suwa çümdüriji rulon turba ýyladyş elementi

Gysga düşündiriş:

Turbaly ýyladyş elementi, suw, ýaglar, erginler we gaýtadan işleýiş çözgütleri, eredilen materiallar, howa we gazlar ýaly suwuklyklara gönüden-göni çümdürilmegi üçin müşderiniň talaplary hökmünde dürli şekilde işlenip düzülendir.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Turbaly ýyladyş elementi, suw, ýaglar, erginler we gaýtadan işleýiş çözgütleri, eredilen materiallar, howa we gazlar ýaly suwuklyklara gönüden-göni çümdürilmegi üçin müşderiniň talaplary hökmünde dürli şekilde işlenip düzülendir.Turbaly gyzdyryjylar Incoloy, poslamaýan polatdan ýa-da mis gabyk materiallaryndan peýdalanyp öndürilýär, şeýle hem ýatyryş stilleriniň köp görnüşi bar.
Magniý izolýasiýasy has uly ýylylyk geçirişini hödürleýär.Turbaly gyzdyryjylar islendik programmada ulanylyp bilner.Geçiriji ýylylygy geçirmek üçin işlenen agaçlara göni turba salnyp bilner we emele gelen turbalar, ýörite ulanylyşyň islendik görnüşinde yzygiderli ýylylygy üpjün edýär.

Turba materiallary SS304, SS316, SS321 we Nikoloy800 we ş.m.
Naprýa / eniýe / güýç 110V-440V / 500W-10KW
Tube Dia 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm
Izolýasiýa materialy Pokary arassalyk MgO
Geçiriji material Ni-Cr ýa-da Fe-Cr-Al garşylyk gyzdyryjy sim
Syzdyryjy tok <0.5MA
Wattyň dykyzlygy Gyrylan ýa-da çişirilen gurşunlar
Arza Peç we kanal gyzdyryjy we beýleki senagat ýyladyş işlerinde ulanylýan suw / ýag / howany ýylatmak

Arza

* Plastiki gaýtadan işleýän enjamlar
* Suw we ýag gyzdyryjy enjamlar.
* Gaplaýyş enjamlary
* Söwda enjamlary.
* Ölýär we gurallar
* Himiki çözgütleri gyzdyrmak.
Peçler we guradyjylar
* Aşhana enjamlary
* Lukmançylyk enjamlary

Qualityokary hilli keramiki finly howa zolagy gyzdyryjy3

Üstünlik

1.Low MOQ: gyzdyryjy görnüşine we ululygyna görä 1-5 sany MOQ
2.OEM kabul edildi: Müşderiniň çyzgylary boýunça ösüşde we önümçilikde güýçli kuwwat
3. Gowy hyzmat: Derrew jogap, uly sabyr we doly üns
4. Gowy hil: 6S hil dolandyryş ulgamy bilen
5. Çalt we arzan eltip bermek: Iberýän ekspeditorlardan uly arzanladyşdan peýdalanýarys (2 onýyllyk hyzmatdaşlygy)

Ateryladyjy üçin dogry materialy nädip saýlamaly?

1.Köp gabyk --- Suw bilen ýyladyş, mis üçin poslamaýan suw erginleri.
2. Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk --- oilaglara çümmek, eredilen duz wannalary, aşgar arassalaýjy erginler, tarlar we asfalt.Şeýle hem metal ýüzlere gysylmak we alýuminiý guýmak üçin amatly.Poslaýjy suwuklyklar, iýmit gaýtadan işleýän enjamlar.Poslamaýan polat 304 adaty materialdyr.
3.Inkoloý gaby --- Howany ýylatmak, ýagty ýyladyş, arassalamak we peseltmek erginleri, örtük we duzlama erginleri, poslaýjy suwuklyklar.Adatça ýokary temperatura üçin.
4.Titan turbasy --- poslaýjy gurşaw.

Ibermek we tölemek

Qualityokary hilli keramiki finly howa zolak gyzdyryjy4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň