60KW senagat turbageçiriji gyzdyryjy

Gysga düşündiriş:

Howa turbageçirijileri, ilkinji nobatda howa akymyny gyzdyrýan elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Elektrik howa gyzdyryjysynyň ýyladyş elementi poslamaýan polatdan elektrik ýyladyş turbasydyr.Ateryladyjynyň içki boşlugy, howa akymyny ugrukdyrmak we içki boşlukda howanyň ýaşamagyny uzaltmak üçin howany doly gyzdyrmak we howanyň akmagy üçin köp sanly päsgelçilikler (deflektorlar) bilen üpjün edilýär.Howa deň derejede gyzdyrylýar we ýylylyk çalşygynyň netijeliligi ýokarlanýar.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Howa turbageçirijileri, ilkinji nobatda howa akymyny gyzdyrýan elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Elektrik howa gyzdyryjysynyň ýyladyş elementi poslamaýan polatdan elektrik ýyladyş turbasydyr.Ateryladyjynyň içki boşlugy, howa akymyny ugrukdyrmak we içki boşlukda howanyň ýaşamagyny uzaltmak üçin howany doly gyzdyrmak we howanyň akmagy üçin köp sanly päsgelçilikler (deflektorlar) bilen üpjün edilýär.Howa deň derejede gyzdyrylýar we ýylylyk çalşygynyň netijeliligi ýokarlanýar.Howa gyzdyryjysynyň ýyladyş elementi, poslamaýan polatdan ýyladyş turbasy bolup, ol elektrik ýyladyş simlerini bökdençsiz polat turba salmak, boşlugy magniý oksidi tozy bilen gowy ýylylyk geçirijiligi we izolýasiýasy bilen doldurmak we turbany gysmak arkaly ýasalýar.Tok ýokary temperatura garşylyk siminden geçende, öndürilen ýylylyk kristal magniý oksidi tozy arkaly ýyladyş turbasynyň ýüzüne ýaýradylýar we ýyladyş maksadyna ýetmek üçin gyzdyrylan gaza geçirilýär.

Azot bilen gyzdyrmak üçin elektrik geçiriji gyzdyryjy

Iş diagrammasy

Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

Turbageçiriji gyzdyryjynyň iş prinsipi: sowuk howa (ýa-da sowuk suwuklyk) turbadan girelge girýär, gyzdyryjynyň içki silindri deflektoryň täsiri astynda elektrik ýyladyş elementi bilen doly aragatnaşykda we görkezilen temperatura ýetenden soň rozetkanyň temperaturasyny ölçemek ulgamyna gözegçilik, rozetkadan görkezilen turba ulgamyna akýar.

Tehniki aýratynlyklar

Model

Kuwwat (KW)

Turbageçiriji gyzdyryjy (suwuk)

Turbageçiriji gyzdyryjy (howa)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

ýyladyş otagynyň ululygy (mm)

birikmegiň diametri (mm)

SD-GD-10

10

DN100 * 700

DN32

DN100 * 700

DN32

SD-GD-20

20

DN150 * 800

DN50

DN150 * 800

DN50

SD-GD-30

30

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-50

50

DN150 * 800

DN50

DN200 * 1000

DN80

SD-GD-60

60

DN200 * 1000

DN80

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-80

80

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-100

100

DN250 * 1400

DN100

DN250 * 1400

DN100

SD-GD-120

120

DN250 * 1400

DN100

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-150

150

DN300 * 1600

DN125

DN300 * 1600

DN125

SD-GD-180

180

DN300 * 1600

DN125

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-240

240

DN350 * 1800

DN150

DN350 * 1800

DN150

SD-GD-300

300

DN350 * 1800

DN150

DN400 * 2000

DN200

SD-GD-360

360

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-420

420

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-480

480

DN400 * 2000

DN200

2-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-600

600

2-DN350 * 1800

DN200

2-DN400 * 2000

DN200

SD-GD-800

800

2-DN400 * 2000

DN200

4-DN350 * 1800

DN200

SD-GD-1000

1000

4-DN350 * 1800

DN200

4-DN400 * 2000

DN200

Aýratynlyk

1. Ykjam gurluş, gurluşyk meýdançasyny gurmak kontrolyny tygşytlaň
2. Işleýiş temperaturasy 800 up çenli ýetip biler, bu umumy ýylylyk çalşyjylaryň elýeterli däl
3. Aýlanýan elektrik gyzdyryjynyň içki gurluşy ykjam, orta ugur suwuk termodinamika prinsipine laýyklykda laýyk dizaýn edilendir we ýylylyk netijeliligi ýokarydyr
4. Giňişleýin ulanylyş we güýçli uýgunlaşma: gyzdyryjy I we II zonadaky partlama garşy ýerlerde ulanylyp bilner.Partlamadan goraýan dereje d II B we C derejesine, basyşa garşylyk 20 MPa ýetip biler we ýyladyş serişdeleriniň köp görnüşi bar
5. Doly awtomatiki dolandyryş: gyzdyryjy zynjyryň dizaýnynyň talaplaryna laýyklykda, çykyş temperaturasyna, akymyna, basyşyna we beýleki parametrlerine awtomatiki gözegçilik edip bolýar we kompýutere birikdirilip bilner.
6.Kärhana elektrik ýyladyş önümlerinde köp ýyllyk dizaýn tejribesini toplady.Elektrik ýyladyş elementleriniň ýerüsti ýük dizaýny ylmy we ýerliklidir, ýyladyş topary aşa gyzgynlykdan goralandyr, şonuň üçin enjam uzak ömrüň we ýokary howpsuzlygyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjy aşakdaky metbugaty göni gyzdyrmak üçin ulanylyp bilner:
* Suw
* Gaýtadan işlenen suw
* Deňiz suwy ýumşadylan suw
* Içerki suw ýa-da agyz suwy
* Nebit
* Malylylyk ýagy
* Azot gidrawlik ýagy Turbin ýagy
* Agyr ýangyç ýagy
* Alkali / boýag we dürli senagat suwuklyklary
* Lamanmaýan gaz
* Howa

Azot gyzdyrmak üçin elektrik geçiriji gyzdyryjy1

Biziň kompaniýamyz

Jiangsu“Yanyan Industries”Co., Ltd elektrik ýyladyş enjamlarynyň dizaýnyna, önümçiligine we satuwyna gönükdirilen giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana weýyladyş elementleri, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Yanançeng şäherinde ýerleşýär.Uzak wagt bäri kompaniýa ýokary tehniki çözgüt bilen üpjün etmekde ýöriteleşendir, önümlerimiz köp ýurtlara eksport edildi, dünýäniň 30-dan gowrak ýurdunda müşderilerimiz bar.

Kompaniýa önümleriň irki gözleglerine we önümçiligine we önümçilik döwründe hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýär.Bizelektrotermiki enjamlary öndürmekde baý tejribesi bolan gözleg we önümçilik, önümçilik we hil gözegçilik toparlary bar.

Içerki we daşary ýurt öndürijilerini we dostlaryny görmäge, ýol görkezmäge we iş alyp barmaga mähirli garşylaýarys gepleşikler!

jiangsu ýanýan gyzdyryjy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň