Partlaýjy çydamly turba geçiriji

Gysga düşündiriş:

Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Turbageçiriji gyzdyryjy iki re intoime bölünip bilner: biri turbageçiriji gyzdyryjydaky reaktor kurtkasyndaky geçiriji ýagy gyzdyrmak we turba geçirijisindäki ýylylyk energiýasyny turbageçiriji gyzdyryjy içindäki flanes görnüşli turba elektrik ýyladyş elementini ulanmak; Turbageçiriji gyzdyryjynyň içindäki reaktordaky himiki çig mal Anotherene bir ýol, turba gyzdyryjydaky turba elektrik gyzdyryjy elementlerini göni turba gyzdyryjy reaktoryň içine salmak ýa-da elektrik gyzdyryjy turbalary turba gyzdyryjy diwaryň töwereginde deň paýlamakdyr.


E-poçta:elainxu@yanyanjx.com

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Turbageçiriji gyzdyryjy iki re intoime bölünip bilner: biri turbageçiriji gyzdyryjydaky reaktor kurtkasyndaky geçiriji ýagy gyzdyrmak we turba geçirijisindäki ýylylyk energiýasyny turbageçiriji gyzdyryjy içindäki flanes görnüşli turba elektrik ýyladyş elementini ulanmak; Turbageçiriji gyzdyryjynyň içindäki reaktordaky himiki çig mal Anotherene bir ýol, turba gyzdyryjydaky turba elektrik gyzdyryjy elementlerini göni turba gyzdyryjy reaktoryň içine salmak ýa-da elektrik gyzdyryjy turbalary turba gyzdyryjy diwaryň töwereginde deň paýlamakdyr.Bu re modeime turba gyzdyryjylaryň içki ýylylyk görnüşi diýilýär.Turbageçiriji gyzdyryjynyň içerki ýyladyş görnüşi, çalt temperaturanyň ýokarlanmagynyň we ýokary netijeliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Elektrik togy arkaly turba geçirijisi öz-özüni ýylatmak effekti peýda bolar, bu turba gyzdyryjydaky erginçiniň ýa-da suw molekulalarynyň bugarmagyna sebäp bolar.Ateryladyjynyň ýylylyk öndürilmegi birmeňzeşdir, şeýlelik bilen ýylylyk giňeliş derejesi sebäpli turba gyzdyryjysynyň deformasiýasyndan we hil üýtgemeginden gaça durar, şeýlelik bilen material görnüşi, fiziki we mehaniki aýratynlyklary, turba gyzdyryjysynyň tizligi we reňki üýtgemez.

Heatingyladyş ýörelgesi01

Arza

Turbageçiriji gyzdyryjylar ultra-çalt gazanmak üçin awtoulag, dokma, çap we boýag, boýag, kagyz, welosiped, holodilnik, kir ýuwýan maşyn, himiki süýüm, keramika, elektrostatik pürküji, azyk, azyk, derman, himiýa, temmäki we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. turba geçirijilerini guratmak.maksat.Turbageçiriji gyzdyryjy gowy radiasiýa täsirine eýe, turbageçiriji gyzdyryjy aç-açan energiýa tygşytlaýar we ulanmagyň we hyzmat etmegiň artykmaçlyklary amatly.Turbageçiriji gyzdyryjy gyzdyrmak, uly göwrümli guradyş otagy, peç we deri tehnikasynyň suw guratmak tuneli üçin has amatlydyr.

Üstünlik

* Heatingyladyş güýjüniň kommutasiýa funksiýasy we ony özleşdirip bolýar;
* Temperatura RT-800 ° C-de erkin sazlanyp bilner;
* Işe başlanda awtomatiki tükenik;
* Öçürilende sowatmagy gijikdiriň we sazlap bilersiňiz;
* Köp nokatly temperatura gözegçilik we ony özleşdirip bolýar;
* Basyşy kesgitlemek we duýduryş;
* Temperaturany kesgitlemek we duýduryş;
* Ateryladyjymyz partlama garşy, OEM bolup biler.

turba gyzdyryjy145

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň