banner

Dolandyryş kabineti

  • Qualityokary hilli dolandyryş kabineti

    Qualityokary hilli dolandyryş kabineti

    Dolandyryş şkafy, temperatura gözegçilik etmek üçin ulanylýan guty, temperatura gözegçilik enjamyny öz içine alýar, awtomatik transformatoryň krany üýtgedilende çykyş naprýa leveleniýesi üýtgeýär, şonuň üçin janköýeriň tizligini gazanmak üçin temperatura hem üýtgeýär.Korpusyň esasy göwrümi, berk gurluşy, owadan görnüşi, gowy ýylylyk ýaýramagy we beýleki aýratynlyklary bolan ýokary hilli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar, we fazanyň ýetmezçiligi, fazany goramak, naprýa protectioneniýäni goramak, ýagyň temperaturasy, suwuklyk derejesi bolan enjamlar , ýokary pes basyş, motoryň aşa ýüklenmegi, gorag moduly, akymy goramak, boş ýerden goramak we ş.m.