Turbage gyzdyryjy

 • Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Poslamaýan polat elektrik ýyladyş turbasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we önümiň içinde boşlugyň ortaça ýaşamagyny ugrukdyrmak üçin önümiň içinde birnäçe päsgelçilik bar.

 • Azot gyzdyrmak üçin elektrik geçiriji gyzdyryjy

  Azot gyzdyrmak üçin elektrik geçiriji gyzdyryjy

  Howa turbageçirijileri, ilkinji nobatda howa akymyny gyzdyrýan elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Elektrik howa gyzdyryjysynyň ýyladyş elementi poslamaýan polatdan elektrik ýyladyş turbasydyr.Ateryladyjynyň içki boşlugy, howa akymyny ugrukdyrmak we içki boşlukda howanyň ýaşamagyny uzaltmak üçin howany doly gyzdyrmak we howanyň akmagy üçin köp sanly päsgelçilikler (deflektorlar) bilen üpjün edilýär.Howa deň derejede gyzdyrylýar we ýylylyk çalşygynyň netijeliligi ýokarlanýar.

 • Senagat gysylan howa gyzdyryjy

  Senagat gysylan howa gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Materialy gönüden-göni gyzdyrmak üçin, ýokary temperaturada aýlanyp we gyzdyryp, ahyrsoňy energiýany tygşytlamak maksadyna ýeter ýaly gurulýar.

 • Agyr ýag gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş enjamlary

  Agyr ýag gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş enjamlary

  Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Materialy gönüden-göni gyzdyrmak üçin, ýokary temperaturada aýlanyp we gyzdyryp, ahyrsoňy energiýany tygşytlamak maksadyna ýeter ýaly gurulýar.

 • Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.

 • Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.

 • Jübüt girelgeli 10KW senagat elektrik suw geçiriji gyzdyryjy

  Jübüt girelgeli 10KW senagat elektrik suw geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.