banner

Garnituralar

 • ISG seriýasy Dik arassa suw merkezden gaçyryş nasosy

  ISG seriýasy Dik arassa suw merkezden gaçyryş nasosy

  ISG seriýasy Dik arassa suw merkezden gaçyryş nasosyna turba nasosy, merkezden gaçyryş nasosy, turbageçiriji merkezden gaçyryş nasosy, bir basgançakly merkezden gaçyryş nasosy, dik nasos, güýçlendiriji nasos, gyzgyn suw nasosy, aýlanýan nasos, nasos we ş.m. diýilýär. ylym we tehnologiýa işgärleri bilelikdäki içerki nasos ajaýyp gidrawliki modeli saýlaýar, ussat kombinasiýany dizaýn etmek üçin umumy dik nasosyň esasynda merkezden gaçyryş nasosynyň öndürijilik parametrlerini kabul edýär. Şol bir wagtyň özünde temperatura, orta ýaly dürli ulanylyşyna görä nasos, gyzgyn suw nasosy, temperatura we poslaýjy himiki nasos, nebit nasosy üçin iberilen ISG görnüşiniň esasy.

 • Qualityokary hilli dolandyryş kabineti

  Qualityokary hilli dolandyryş kabineti

  Dolandyryş şkafy, temperatura gözegçilik etmek üçin ulanylýan guty, temperatura gözegçilik enjamyny öz içine alýar, awtomatik transformatoryň krany üýtgedilende çykyş naprýa leveleniýesi üýtgeýär, şonuň üçin janköýeriň tizligini gazanmak üçin temperatura hem üýtgeýär.Korpusyň esasy göwrümi, berk gurluşy, owadan görnüşi, gowy ýylylyk ýaýramagy we beýleki aýratynlyklary bolan ýokary hilli alýumin garyndy profillerinden ýasalýar, we fazanyň ýetmezçiligi, fazany goramak, naprýa protectioneniýäni goramak, ýagyň temperaturasy, suwuklyk derejesi bolan enjamlar , ýokary pes basyş, motoryň aşa ýüklenmegi, gorag moduly, akymy goramak, boş ýerden goramak we ş.m.

 • Temperatureokary temperatura garşylygy poslama garşy fan gazany merkezden gaçyryş fanaty

  Temperatureokary temperatura garşylygy poslama garşy fan gazany merkezden gaçyryş fanaty

  - Gazan pudagynyň hünär gözleglerine görä artykmaç dizaýn
  - temperatureokary temperatura garşylyk, ýokary netijelilik, ýokary howa göwrümi, pes yrgyldy, pes ses

 • Poslamaýan polatdan ýokary temperatura görnüşli k termokupl

  Poslamaýan polatdan ýokary temperatura görnüşli k termokupl

  Termokupl umumy temperaturany ölçeýän elementdir.Termokupl prinsipi birneme ýönekeý.Temperatura signalyny termoelektromotiw güýç signalyna gönüden-göni öwürýär we elektrik guralynyň üsti bilen ölçenen gurşawyň temperaturasyna öwürýär.