Suwuklyk üçin turba geçiriji

 • Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Senagat elektrik poslamaýan polatdan suw geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.Poslamaýan polatdan elektrik ýyladyş turbasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we önümiň içinde gurşawyň boşlugynda ýaşaýyş wagtyny ugrukdyrmak üçin birnäçe päsgelçilik bar.

 • Agyr ýag gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş enjamlary

  Agyr ýag gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş enjamlary

  Turbageçiriji gyzdyryjy, materialy öňünden gyzdyrýan energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Materialokary temperaturada aýlanyp we gyzdyryp, ahyrsoňy energiýany tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin materialy gönüden-göni gyzdyrmak üçin gurulýar.

 • Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Powerokary güýçli dik görnüşli turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjylar esasan gazyň we suwuklygyň gurşawyny gyzdyrýan we elektrik energiýasyny ýylylyk energiýasyna öwürýän elektrik ýyladyş enjamlarydyr.

 • Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Senagat suw dolanyşygy gyzdyryjy turba geçiriji

  Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.

 • Jübüt girelgeli 10KW senagat elektrik suw geçiriji gyzdyryjy

  Jübüt girelgeli 10KW senagat elektrik suw geçiriji gyzdyryjy

  Turbageçiriji gyzdyryjy, poslama garşy demir gämi kamerasy bilen örtülen suwa çümdüriji gyzdyryjydan durýar.Bu örtük, esasan aýlanyş ulgamynda ýylylygyň ýitmeginiň öňüni almak üçin izolýasiýa üçin ulanylýar.Atylylyk ýitgisi diňe bir energiýa ulanylyşy taýdan netijesiz bolman, eýsem zerur däl iş çykdajylaryna hem sebäp bolar.